OfficePartner
Projekthantering

Projekthantering

Inhämta Information

Innan vi påbörjar ett projekt ser vi över möjligheterna att kunna slutföra projektet i närtid.


Vi samlar därefter in relevant information till projektet.


Exv fakturor avseende växel, support, el, betal och fiberkostnader.

Uppföljningsmöte

Vi har märkt att den initiala behovs-analysen ofta inte är den slutgiltliga som behövs efter driftsättning.


Därför är det viktigt att stämma av vilka ändringar som skall göras under ett uppföljningsmöte för att få en produkt man kan känna sig nöjd med. 

Behovsanalys

Vid start av ett samarbete genomförs en behovsanalys tillsammans med ansvariga i bolaget.


En bra och korrekt behovsanalys är nyckeln till ett välskött projekt.


Vi lämnar ingenting åt slumpen. Varken trafikavgifter, fakturaavgifter etc.

Ansvar

Vi tar ansvar för samtliga delar i projektet och därför sköter vi även all kontakt med valda leverantörer.


Ni kan se oss som ett filter mellan er och era leverantörer.


Detta sparar er värdefull tid som istället borde läggas på er kärnverksamhet.

Driftsättning

I samband med behovsanalysen görs en plan för driftsättningen med datum och diverse förväntningar av vad som kommer ske.


Förinstallation och kodning ordnar vi.


Vi levererar slutprodukten till er och hjälper till på plats.

Första fakturan

Efter driftsättning och uppföljningsmöte kommer första fakturan från vald leverantör. 


Denna ber vi alltid att ni skickar över till oss för att säkerställa att allting är korrekt.


Nästkommande 2 önskar vi också att ni skickar över till oss.